Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZllkm6Zk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) được thành lập vào năm 1995, là một thành viên thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. 

 • hZWYnZllkm6Zk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtrcJhrb7Cx
2022

Company Menu

Culture Tour

Life at Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel 's Activities

 • Bàn giao phòng chức năng cho Trường THCS Bình Hải

  Bàn giao phòng chức năng cho Trường THCS Bình Hải

  Chiều 19/4, Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổ chức nghiệm thu và bàn... View more
   hZWYnZllkm6Zk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1olHTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZllkm6Zk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfbmOhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnmZ6YnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Khởi công “Ngôi nhà 100 đồng”cho hộ nghèo dân tộc thiểu số

  Khởi công “Ngôi nhà 100 đồng”cho hộ nghèo dân tộc thiểu số

  Chiều 12/3, Tỉnh đoàn Bắc Kạn phối hợp với Viettel Construction tổ chức khởi công xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” trao tặng cho gia... View more
   hZWYnZllkm6Zk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1olXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZllkm6Zk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfbmShq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnmZ6YnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Viettel Construction trao tặng hệ thống điện mặt trời tại Trường Tiểu học Thải Giàng Phố

  Viettel Construction trao tặng hệ thống điện mặt trời tại Trường Tiểu học Thải Giàng Phố

  Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) phối hợp cùng Ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức... View more
   hZWYnZllkm6Zk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJ1olnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWYnZllkm6Zk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSfbmWhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnmZ6YnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYnZllkm6Zk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...